ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
GDPR

GDPR

Asociace českého papírenského průmyslu, IČO: 00570648,  respektuje vaše soukromí. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje shromažďujeme za tím účelem, abychom vám mohli poskytovat dohodnuté služby. Aby byla zaručena bezpečnost takových informací, zavedli jsme zásady ochrany osobních údajů, které musí být stanoveny a dodržovány.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Shromažďování osobních údajů
  Osobní údaje shromažďujeme zákonnými a poctivými prostředky.
 2. Používání osobních údajů
  Osobní údaje, které od vás získáme, používáme k účelům uvedeným níže. Vaše osobní údaje nepoužíváme k žádnému jinému účelu, aniž bychom si předem vyžádali váš souhlas.
  1. Navázání kontaktu s vámi, spolupráce, jednání a komunikace s vámi, plnění smlouvy nebo zaslání faktury.
  2. Poskytování informací, např. přímou zásilkou nebo e-mailovým sdělením.
 3. Sdělování osobních údajů třetím stranám
  Vaše osobní údaje nesdělujeme ani neposkytujeme třetím stranám bez vašeho souhlasu, pokud takové sdělení není povoleno nebo vyžadováno zákonem nebo pokud není přiměřeně nutné pro ochranu našich zájmů.
 4. Zabezpečení osobních údajů
  Přijímáme nezbytná a náležitá opatření, abychom zabezpečili vaše osobní údaje, které shromažďujeme.
 5. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
  Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit. Je-li provedena jakákoli změna zásad ochrany osobních údajů, zveřejňujeme revidované zásady na této stránce.

Kontakt na správce osobních údajů:
Asociace českého papírenského průmyslu
Ing. Ivan Ševčík
ředitel sekretariátu
U Uranie 18, Praha 7, 170 00
IČO: 00570648
acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta(***antispam***@***antispam***)uoou(***antispam***.***antispam***)cz.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz